Контакти

Компания ЕЛ БАТ АД, квартал 121, местност Съръмеше, 2040 Долна баня

Фабриката на компанията е разположена на 80 км от град София и на 40 км от град Пазарджик, на територията на Община Долна баня.

 

                                                                      Офис асистент: +359886842575

                                                                      Търговски представител: +359884814514

                                                                      Мениджър доставки: +359884814530

                                                                      Производствен директор: +359884072562

                                                                      Главен еколог: +359884814525

 

 

E-mail: office@elbat.bg

 

Централен офис: София, България
Булевард "България" 81 B / ПК 1404