Продукти

Оловно-калциеви сплави

Компанията произвежда Оловно-калциеви сплави с ниско, средно и високо съдържание на Калций.