Производство

Рафинация

В този участък се извършват пирометалургични процеси по пречистване на оловото до получаване на готов продукт – Меко олово и всички сплави на оловна основа. Готовата продукция се отлива на лентова разливочна машина на блокове, маркирани с името на производителя, номер на плавката и марката на продукта.