Производство

Separare și Desulfurare

În această secțiune acumulatoarele plumb-acid scoase din uz sunt zdrobite și separate în următoarele componente: pastă de plumb, fracțiuni metalice, electrolit, plastic.

Deșeul de electrolit și pasta de plumb sunt supuse desulfurării, astfel încât este obținută pastă de plumb desulfitată și soluție de sulfat de sodiu.

Soluția de sulfat de sodiu a fost concentrată într-un evaporator cu vid pentru obținerea produsului finit - sulfat de sodiu.