Сертификати

Ние непрекъснато развиваме и усъвършенстваме нашата интегрирана система, сертифицирана за управление на качеството, предпазване на околната среда, осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Съгласно изискванията на ISO 9001, ISO 14001 и BS ОHSAS 18001, компанията постига максимална проследимост, ефективен мониторинг и контрол на всички производствени процеси от рециклирането на суровините и производството на продуктите до извършване на доставката до клиента. 
Сертификатът на компания ЕЛ БАТ АД е издаден от сертифициращ орган - LRQA.

 

 

Сертификати и документи:

 

ЕЛБАТ_BS EN ISO 14001.2004 EN ISO 14001.2004 ISO 14001.2004
ЕЛБАТ_BS EN ISO 9001.2008 EN ISO 9001.2008 ISO 9001.2008
ЕЛБАТ_BS OHSAS 18001.2007
EЛБАТ_Политика__EN

EЛБАТ_Политика__BG