ПРОИЗВОДЊА

Производња нашег предузећа обухвата следеће производне целине: Сепарациjа (Одвајање) и Десулфуризација (одсумпоривање), Металургија и Рафинерија.

Главни циљ наше производње то је да се минимизира отпад кроз употребу савремених технологија и пракси које смањују количину отпадних гасова. Уведен jе процес десулфатизациjе оловне пасте и отпадног електролита, у резултату чега се емисије оксида сумпора у отпадним гасовима своде на нулу. Осим тога се минимизира стварање отпадних материjа као што jе Оловна шљака.

Настојимо да континуирано оптимизујемо коришћење природних ресурса и енергије. Компанија посебну пажњу посвећује заштити здравља и безбедности свих запослених. 

 

Раздвајање и одсумпоравање (десулфатизациjа)

У овом делу се отпадне оловно-киселе батерија и акумулатори дробе и одвајаjу (сепарираjу) на следеће компоненте: оловна паста, метална фракција, електролит, пластична маса.

Види више

Металургиjа

У овом одељку се врши редуктивно топљење металне фракције, десулфатизиране пасте и свих оптицаjних материјала из производње, коjи садрже олово.

Види више

Рафинациjа

У овом одељку се врше пирометалуршки процеси пречишћавања олова до добиjања готовог производа - мекано олово и све легуре на основи олова.

Види више