Производство

Металургиjа

У овом одељку се врши редуктивно топљење металне фракције, десулфатизиране пасте и свих оптицаjних материјала из производње, коjи садрже олово.

Основни топионице (топиони агрегати) то су две пећи са кратким бубњевима, опремљене са гас-кисеоничким горионицима и филтерима у облику рукаваца са импулсном регенерацијом ткива.

У резултату редуктивног топљења се добиjа црно олово.