Производство

Рафинациjа

У овом одељку се врше пирометалуршки процеси пречишћавања олова до добиjања готовог производа - мекано олово и све легуре на основи олова. Готови производи се обликуjу разливањем на блокове на трачноj машини. Блокови су означени именом произвођача, бројем разлива и брендом производа.