Продукти

Оловно-антимонове легуре

Капацитет предузећа обухвата све врсте Оловно-антимонових легура, коjе садрже до 11,5% Антимона.