Продукти

Оловно-калцијумске легуре

Компанија производи Оловно-калцијумске легуре ниског, средњег и високог садржаjа Калцијума.