СЕРТИФИКАТИ

Ми стално развијамо и унапређујемо наш интегрисани систем, сертификован за  управљање квалитетом, заштиту животне средине, обезбеђивање здравих и безбедних услова за рад. У складу са захтевима стандарда ISO 9001, ISO 14001 и BS ОHSAS 18001, компанија постиже максималну прегледност, ефикасно праћење и контролу свих производних процеса, почев са рециклаже сировина и производње производа до испоруке робе купцу. 
Сертификат компаниjе ЕЛ БАТ АД издат jе од стране органа сертификациjе - LRQA.

 

 

Sertifikati i dokumenti:

 

ELBAT_Policy_BG
ELBAT_Policy_EN
ELBAT_BS EN ISO 14001.2004 EN ISO 14001.2004 ISO 14001.2004
ELBAT_BS EN ISO 9001.2008 EN ISO 9001.2008 ISO 9001.2008
ELBAT_BS OHSAS 18001.2007