СЕРТИФИКАТИ

Ми стално развијамо и унапређујемо наш интегрисани систем, сертификован за  управљање квалитетом, заштиту животне средине, обезбеђивање здравих и безбедних услова за рад. У складу са захтевима стандарда ISO 9001, ISO 14001 и ISO 45001, компанија постиже максималну прегледност, ефикасно праћење и контролу свих производних процеса, почев са рециклаже сировина и производње производа до испоруке робе купцу. 
Сертификат компаниjе ЕЛ БАТ АД издат jе од стране органа сертификациjе - LRQA.

 

 

Sertifikati i dokumenti:

 

ELBAT_BS-EN-ISO-9001_2015

ELBAT_BS-EN-ISO-14001_2015

ELBAT_BS-EN-ISO-45001_2018

ELBAT_Policy_BG

ELBAT_Policy_EN

ELBAT_CSR_Policy_BG

ELBAT_CSR_Policy_EN