СИРОВИНЕ

Ми купујeмо расходоване батерије, црно олово и све материјале који садрже олово.

Ми смо у стању да обезбедимо контејнере за одвојено сакупљање отпадних олово-киселинских батерија и другог отпада са високим садржајем олова, као што и транспортовање отпада са места наших партнера до места њиховог искоришћавања - у нашој фабрици у граду Доња Бања.

Делатност компаније је везана за куповину отпада са оловном садржином пореклом ван територије Републике Бугарске. За све којима је потребно претходно писмено обавештење и сагласност у складу са Уредбом 1013/2006 о превозу опасног отпада, ми суделуjемо у припреми документације коjу jе потребно да се достави надлежним органима.