Суровини

Ние изкупуваме излезли от употреба акумулаторни батерии, черно олово и всички материали, съдържащи олово. 

Имаме възможност да осигурим съдове за разделно събиране на оловно-кисели отпадъчни батерии и на други отпадъци с високо съдържание на олово, както и транспорт на отпадъците от площадката на нашите контрагенти до мястото на тяхното оползотворяване във фабриката ни в град Долна баня.

Дейността на компанията е свързана и с изкупуването на оловосъдържащи отпадъци с произход извън територията на Република България. За всички, за които е необходимо получаването на предварителна писмена нотификация и съгласие по Регламент 1013/2006 относно превоз на опасни отпадъци, ние съдействаме при изготвянето на документацията, която е необходимо да бъде представена на компетентните органи.