ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Η κύρια δραστηριότητα της ΕΛ ΜΠΑΤ ΑΕ είναι η ανάκτηση και η ανακύκλωση διαφόρων ειδών αποβλήτων που περιέχουν μόλυβδο και  χρησιμοποιημένων συσσωρευτών μολύβδου με σκοπό την παραγωγή μολύβδου, κράματα μολύβδου και θειικό νάτριο. Τα προϊόντα της εταιρείας αποτελούν βασικές πρώτες ύλες για την παραγωγή συσσωρευτών μολύβδου -οξέως οι οποίοι ευρέως χρησιμοποιούνται στην αυτοκινητοβιομηχανία, την κατασκευή υποβρυχίων και σκαφών,  επικαλύψεων καλωδίων, και επίσης στην χημική βιομηχανία.

 

Η κύρια δραστηριότητα της ΕΛ ΜΠΑΤ ΑΕ είναι η ανάκτηση και η ανακύκλωση διαφόρων ειδών αποβλήτων που περιέχουν μόλυβδο και  χρησιμοποιημένων συσσωρευτών μολύβδου με σκοπό την παραγωγή μολύβδου, κράματα μολύβδου και θειικό νάτριο. Τα προϊόντα της εταιρείας αποτελούν βασικές πρώτες ύλες για την παραγωγή συσσωρευτών μολύβδου -οξέως οι οποίοι ευρέως χρησιμοποιούνται στην αυτοκινητοβιομηχανία, την κατασκευή υποβρυχίων και σκαφών,  επικαλύψεων καλωδίων, και επίσης στην χημική βιομηχανία.

 

Η κύρια δραστηριότητα της ΕΛ ΜΠΑΤ ΑΕ είναι η ανάκτηση και η ανακύκλωση διαφόρων ειδών αποβλήτων που περιέχουν μόλυβδο και  χρησιμοποιημένων συσσωρευτών μολύβδου με σκοπό την παραγωγή μολύβδου, κράματα μολύβδου και θειικό νάτριο. Τα προϊόντα της εταιρείας αποτελούν βασικές πρώτες ύλες για την παραγωγή συσσωρευτών μολύβδου -οξέως οι οποίοι ευρέως χρησιμοποιούνται στην αυτοκινητοβιομηχανία, την κατασκευή υποβρυχίων και σκαφών,  επικαλύψεων καλωδίων, και επίσης στην χημική βιομηχανία.

 

Η κύρια δραστηριότητα της ΕΛ ΜΠΑΤ ΑΕ είναι η ανάκτηση και η ανακύκλωση διαφόρων ειδών αποβλήτων που περιέχουν μόλυβδο και  χρησιμοποιημένων συσσωρευτών μολύβδου με σκοπό την παραγωγή μολύβδου, κράματα μολύβδου και θειικό νάτριο. Τα προϊόντα της εταιρείας αποτελούν βασικές πρώτες ύλες για την παραγωγή συσσωρευτών μολύβδου -οξέως οι οποίοι ευρέως χρησιμοποιούνται στην αυτοκινητοβιομηχανία, την κατασκευή υποβρυχίων και σκαφών,  επικαλύψεων καλωδίων, και επίσης στην χημική βιομηχανία.

 

Δείτε Περισσότερα

Παραγωγη με προσοχη στην λεπτομερεια

Υπηρεσιες και προϊοντα

Διαχωρισμός και Αποθείωση

Σε αυτή την μονάδα οι χρησιμοποιημένοι συσσωρευτές μολύβδου-οξέως θρυμματίζονται και διαχωρίζονται στα ακόλουθα στοιχεία: πάστα μολύβδου, μεταλλικό κλάσμα, ηλεκτρολύτης, πλαστικό.

Δείτε Περισσότερα

Μεταλλουργία

Σε αυτή την μονάδα πραγματοποιείται η αναγωγική τήξη του μεταλλικού κλάσματος, της αποθειωμένης πάστας και όλων των υλικών παραγωγής που περιέχουν μόλυβδο.

Δείτε Περισσότερα

Διύλιση

Σε αυτή την μονάδα πραγματοποιούνται πυρομεταλλουργικές διαδικασίες καθαρισμού του μολύβδου έως την παραγωγή έτοιμου προϊόντος – μαλακός μόλυβδος και όλα τα κράματα με βάση μολύβδου.

Δείτε Περισσότερα