Производство

Металургия

В този участък се извършва редукционно топене на метална фракция, десулфатизирана паста и всички оборотни олово-съдържащи материали на производството.

Основни топилни агрегати са две късобарабанни пещи, снабдени с газ-кислородни горелки и ръкавни филтри с импулсна регенерация на тъканта.

В резултат на редукционното топене се получава черно олово.