Сертификати

Ние непрекъснато развиваме и усъвършенстваме нашата интегрирана система, сертифицирана за управление на качеството, предпазване на околната среда, осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Съгласно изискванията на ISO 9001, ISO 14001 и ISO 45001 компанията постига максимална проследимост, ефективен мониторинг и контрол на всички производствени процеси от рециклирането на суровините и производството на продуктите до извършване на доставката до клиента. 
Сертификатът на компания ЕЛ БАТ АД е издаден от сертифициращ орган - LRQA.

 

 

СЕРТИФИКАТИ И ДОКУМЕНТИ