РЕЦИКЛАЖА

ПРОИЗВОДЊА

Основна делатност ЕЛ БАТ СА је прерада и рециклажа различитих врста отпада оловне садржине, акумулаторских оловних батериjа, коjе се висше не могу користити, са циљем добиjања олова, оловних легура и сулфата натријума. Производи ове компаније су главна сировина у производњи оловно-киселих акумулаторскип батериjа, коje сe широко користе у индустриjи за производњу аутомобила, у изградњи бродова, подморница и других пловних судова, кабловских покрића, као и у хемијској индустрији.

 

Основна делатност ЕЛ БАТ СА је прерада и рециклажа различитих врста отпада оловне садржине, акумулаторских оловних батериjа, коjе се висше не могу користити, са циљем добиjања олова, оловних легура и сулфата натријума. Производи ове компаније су главна сировина у производњи оловно-киселих акумулаторскип батериjа, коje сe широко користе у индустриjи за производњу аутомобила, у изградњи бродова, подморница и других пловних судова, кабловских покрића, као и у хемијској индустрији.

 

Основна делатност ЕЛ БАТ СА је прерада и рециклажа различитих врста отпада оловне садржине, акумулаторских оловних батериjа, коjе се висше не могу користити, са циљем добиjања олова, оловних легура и сулфата натријума. Производи ове компаније су главна сировина у производњи оловно-киселих акумулаторскип батериjа, коje сe широко користе у индустриjи за производњу аутомобила, у изградњи бродова, подморница и других пловних судова, кабловских покрића, као и у хемијској индустрији.

 

Основна делатност ЕЛ БАТ СА је прерада и рециклажа различитих врста отпада оловне садржине, акумулаторских оловних батериjа, коjе се висше не могу користити, са циљем добиjања олова, оловних легура и сулфата натријума. Производи ове компаније су главна сировина у производњи оловно-киселих акумулаторскип батериjа, коje сe широко користе у индустриjи за производњу аутомобила, у изградњи бродова, подморница и других пловних судова, кабловских покрића, као и у хемијској индустрији.

 

Види више

Производња са пажњом према детаљима

Сервиси и производи

Раздвајање и одсумпоравање (десулфатизациjа)

У овом делу се отпадне оловно-киселе батерија и акумулатори дробе и одвајаjу (сепарираjу) на следеће компоненте: оловна паста, метална фракција, електролит, пластична маса.

Види више

Металургиjа

У овом одељку се врши редуктивно топљење металне фракције, десулфатизиране пасте и свих оптицаjних материјала из производње, коjи садрже олово.

Види више

Рафинациjа

У овом одељку се врше пирометалуршки процеси пречишћавања олова до добиjања готовог производа - мекано олово и све легуре на основи олова.

Види више