За Нас

Основана през 1993 година, компания ЕЛ БАТ АД поставя началото си, като една от най-бързо развиващите се фирми в България. Преработване и рециклиране на различни видове олово-съдържащи отпадъци и излезли от употреба акумулаторни батерии са основната дейност на предприятието.

Продуктите на фирмата са: Меко олово, Оловни сплави, Оловни детайли, Контейнери за радиоактивни материали, Оловен кил и Натриев сулфат. Различните видове олово са основа суровина в производството на оловно-кисели акумулаторни батерии, широкоизползвани в автомобилостроенето, при производството на подводници и други плавателни съдове, на кабелни покрития, а също и в химическата индустрия. Работата на компанията напълно съответства на използването на най-добрите техники и технологии, приложими в тази сфера. Изпълнени са всички изисквания за опазване на околната среда и човешкото здраве, както и за осигуряване на безопасни условия на труд. Продуктите се произвеждат в съответствие с международни стандарти и по изискване на клиента.