Рециклиране

Производство

Основната дейност на ЕЛ БАТ АД е преработване и рециклиране на различни видове оловосъдържащи отпадъци и негодни за употреба оловни акумулаторни батерии до получаване на олово, оловни сплави и натриев сулфат. Продуктите на фирмата са основна суровина при производството на оловно-кисели акумулаторни батерии, широкоизползвани в автомобилостроенето, при изработването на подводници и плавателни съдове, на кабелни покрития, а също и в химическата индустрия.

 

 

виж повече

Производство с внимание към детайла

Услуги и продукти

Сепарация и Десулфатизация

В този участък оловно-киселите отпадъчни акумулатори се натрошават и сепарират на следните компоненти: Оловна паста, Метална фракция, Електролит и Пластмаса.

виж повече

Металургия

В този участък се извършва редукционно топене на метална фракция, десулфатизирана паста и всички оборотни оловосъдържащи материали на производството.

виж повече

Рафинация

В този участък се извършват пирометалургични процеси по пречистване на оловото до получаване на готов продукт – Меко олово и всички сплави на оловна основа.

виж повече